...

WEB TASARIM KULLANIM KOŞULLARI

METADİJİTAL.COM WEB TASARIM KULLANIM KOŞULLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. Sitemizi kullanan ve işlem yapan kullanıcılarımız aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır: Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar metadijital.com adresindeki META DİJİTAL firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. KONU

a.İşbu sözleşme Müşteri'nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının META Dijital tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.

2. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1.
Müşteri, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Müşteri, gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden META Dijital sorumlu tutulamaz.

2.2.
Veritabanlı (PHP) sistemlerde yazı ve resim girişleri müşteri tarafından yapılacaktır.

2.3.
Müşteri, META Dijital tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının META Dijital’e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını, sitenin alt kısmında “META Dijital” ibaresinin yer alacağını kabul ve beyan eder.

2.4.
Müşteri, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, META Dijital’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

2.5.
Müşteri, web site şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Şifrelerin teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan META Dijital sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların veritabanında yol açtığı hatalardan veya hack girişimleri sonucu oluşan veri kayıpları ve diğer sorunlardan META Dijital sorumlu tutulamaz.

2.6.
Müşteri, tasarım onayı verilen ve kodlaması yapılan sitenin tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %50’si kadar fark ödeyeceğini kabul eder.

2.7.
Web sitesi Müşteri'nin sağladığı sunucuda yayımlanıyorsa ; güncellemeleri kendisi yapmakla yükümlüdür.

3. META DİJİTAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.
META Dijital, Müşteri’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür. Müşterinin sağladığı hostun kullanılması durumunda yayıma ilişkin bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.2.
META Dijital, Müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 48 saat içerisinde (iş günlerinde) düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır. Hatalardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

3.3.
META Dijital, Müşteri tarafından sonradan talep edilen ek hizmetler (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

3.4.
META Dijital, Müşteri'nin (borç bakiyesi yoksa) talebi durumunda bütün yazılım ve dosyaları teslim edecektir.

3.5.
META Dijital, Müşteri tarafından talep edilmesi durumunda (borç bakiyesi yoksa) bütün şifreleri teslim edecektir.

3.6.
META Dijital, bu sözleşme çerçevesinde satın alınan alan adının Müşteri’ye ait olduğunu kabul eder.

3.7.
META Dijital, herhangi bir sorun nedeniyle sitenin çökmesi veya zarar görmesi durumunda web sitesini ilk formatında yeniden yayıma sokacak, bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

4. ÖDEME KOŞULLARI VE BİÇİMİ

4.1.
Hizmet bedeli’nin 1/2 si iş başlangıcında MÜŞTERİ tarafından META Dijital’a ödenecektir. Peşinatı yatırılmamış sözleşmeler geçersizdir.

4.2.
Tasarım ve uygulama sürecinde site test alanında kurulacaktır. Sitenin herkesin görebileceği, açık yayına geçmesi için MÜŞTERİ kalan 1/2’lik ödemeyi yapacaktır.

4.3.
Ödemelerin yapılmaması durumunda, META Dijital taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

6. MÜCBİR SEBEP
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. TEBLİGAT
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.